Kultur og Læring
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Uddannelser

Censorkorpset for

Censorkorpsets hjemmeside

Beskikkelsesperiode

Engelsk

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026

Internationale og Europæiske studier

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026

Uddannelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring

Ingen hjemmeside

01.04.2022 – 31.03.2026