Kultur og Læring
Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser

Gældende fra 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/458

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Gældende fra 1. september 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2271